KJETIL BERGE

Kjetil er tillitsvalgt for de ansatte i firmaet. Han har vært ansatt siden 1994, og fikk fagbrev i 1999.